S 2020:12 Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

S 2020:12 Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Gunilla

Nu har vi överlämnat vårt slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram  ( SOU 2022:22) till statsrådet Lena Hallengren.
Utredningen avslutar därmed sitt arbete och tackar alla som bidragit med synpunkter och förslag för ökad tillgänglighet.

Se slutbetänkandet i länken här till höger.