• S 2018:11 Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

  Kontaktuppgifter

  Särskild utredare: Peter Larsson

  Sekreterare: Maria Gill, börjar 2018-12-01

  Sekreterare: Marie Stegard Lind, börjar 2018-12-27

  Redovisningsdatum

  Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

  Mer information