A 2020:01 Kommission för jämställda livsinkomster

 • Mer om uppdraget
 • Vi som arbetar i kommissionen
 • Aktiviteter
 • Kontakt
 • A 2020:01 Kommission för jämställda livsinkomster

  A 2020:01 Kommission för jämställda livsinkomster

  Kommissionens uppdrag är att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Kommissionen ska främst lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja jämställda löner, jämställda livsinkomster, en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder till kvinnor och män samt jämställda arbetsplatser. Kommissionen ska också aktivt förmedla kunskap på området och föra samhällsdialog om denna.

  Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2021. En delredovisning ska göras i januari 2021.

  Lise Bergh, tidigare ställföreträdande JÄMO och statssekreterare för bl.a. jämställdhet och mänskliga rättigheter, är ordförande för kommissionen. Övriga ledamöter är Mahmood Arai, professor i nationalekonomi, Sture Nordh, tidigare ordförande för TCO och SKTF, samt Nina Åkestam Wikner, doktor i ekonomi och analytiker på Google Sverige.

  Brevlåda

  Vill du lämna förslag eller inspel till kommissionen kan du maila: a.jamstalldalivsinkomster@regeringskansliet.se