Kontakt

Kontakt

 

Kommissionens funktionsbrevlåda

a.jamstalldalivsinkomster@regeringskansliet.se

 

Niclas Järvklo, huvudsekreterare

niclas.jarvklo@regeringskansliet.se

 

Jennie K Larsson, utredningssekreterare

jennie.k.larsson@regeringskansliet.se