Vi som arbetar i kommissionen

Vi som arbetar i kommissionen

 

Lise Bergh, ordförande

Jurist. Tidigare ställföreträdande JÄMO och statssekreterare för bl.a. jämställdhet och mänskliga rättigheter. Tidigare även utredare och bland annat generalsekreterare för den svenska sektionen av Amnesty International.

 

Mahmood Arai, ledamot

Professor i nationalekonomi. Forskar inom bland annat utrikes föddas etablering, löneskillnader mellan kvinnor och män samt arbetsförmedlares beslutsfattande och stereotyper kopplade till utseende.

 

Sture Nordh, ledamot

Tidigare ordförande för TCO och SKTF (numera Vision). Har stor vana av utredningar, var ordförande för den parlamentariska kommittén i utredningen Radio och TV i allmänhetens tjänst (public service-utredningen). Har även varit statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet.

 

Nina Åkestam Wikner, ledamot

Doktor i ekonomi och analytiker på Google Sverige inom reklameffektivitet. Disputerade med avhandlingen Understanding advertising stereotypes. Är även författare och har senast gett ut boken Feministfällan.

SEKRETARIATET

 

Niclas Järvklo, huvudsekreterare

Anställd i regeringskansliet på Jämställdhetsenheten vid Arbetsmarknadsdepartementet. Har arbetat med tidigare jämställdhetspolitiska utredningar om män och Jämställdhet och jämställdhet i arbetslivet, samt som strategisk rådgivare på Jämställdhetsmyndigheten.

 

Jennie K Larsson, utredningssekreterare

Anställd vid Arbetsförmedlingens analysavdelning och tidigare vid Arbetsmarknadsdepartementet. Disputerade 2015 vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, med avhandlingen Integrationen och arbetets marknad. Jennie är även författare till rapporten Vad händer i mötet? Hur arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet (Arbetsförmedlingen 2019)