Expertgrupp

En expertgrupp bestående av följande personer har knutits till utredningen för att bistå sekretariatet i utredningsarbetet:

Dzenana Edhemovic, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Torbjörn Eklund, utredare, Arbetsgivarverket

Kasper Irgens, departementssekreterare, Finansdepartementet

Ami Keita Jansson, utredare, Ekonomistyrningsverket

Helena Levin, ämnesråd, Arbetsmarknadsdepartementet