Vi som arbetar i utredningen

Anna-Karin Lindblom, särskild utredare

Anna-Karin Lindblom är departementsråd och enhetschef för Jämställdhetsenheten vid Arbetsmarknadsdepartementet, ett arbete hon nu är tjänstledig från. Hon har lång erfarenhet från Regeringskansliet, där hon tidigare varit enhetschef för frågor om ungdomspolitik, civilsamhälle och folkbildning, men även arbetat med mänskliga rättigheter på nationell nivå. Hon är jurist och har en doktorsexamen i folkrätt.

 

Anna Aspegren, utredningssekreterare

Anna Aspegren är jurist och har lång erfarenhet från Riksdagsförvaltningen, Riksrevisionen, Regeringskansliet och utredningsväsendet. Närmast kommer hon från arbete som kammarsekreterare i riksdagen.

 

Charlotte Billinger, utredningssekreterare

Charlotte Billinger är tjänstledig från sitt arbete som strategisk rådgivare i Försäkringskassan. Charlotte har tidigare arbetat som verksamhetscontroller både i Försäkringskassan och i ett par andra myndigheter, som utrednings- och departementssekreterare i Regeringskansliet och som chef för en konsumentorganisation. Hon är statsvetare med en politices magister-examen från Stockholms universitet.

 

Anna Andersson, utredningssekreterare

Anna Andersson är personalvetare med inriktning mot arbetsrätt, men har lång erfarenhet inom hela HR-området. Hon har bland annat arbetat på Stockholms universitet, Sveriges Kommuner och Regioner och Malmö universitet. Närmast kommer hon från Malmö stad där hon bland annat samordnat och sett över stadens gemensamma arbetsmiljöutbildning och fungerat som internkonsult.