S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

 • Om utredningen
 • Om oss som arbetar i utredningen
 • Blogg
 • Referensgrupper, experter och sakkunniga
 • Kontakta oss
 • #15859 (ingen titel)
 • S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

  S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

  Välkommen till utredningens hemsida! Här kan du läsa om såväl utredningens uppdrag och arbete som om oss som arbetar i utredningen.

  I december 2020 fick utredningen i uppdrag (dir. 2020:142) att bland annat:

  -  föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan,

  -  överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

  Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 30 juni 2022.