Expert -och referensgrupp

Expert -och referensgrupp

Utredningen bistås av en referensgrupp för arbetsmarknadens parter samt en expertgrupp med representanter för myndigheter och berörda departement.

Arbetsmarknadsutredningens referensgrupp

Arbetsgivarverket: Robert Cloarec

Arbetsgivaralliansen och KFO: Petter Skogar

Företagarna: Anna Libietis

LO: Adnan Habibij och Anna-Kirsti Löfgren

PTK: Daniel Gullstrand

Svenskt Näringsliv: Carina Lindfelt

Saco: Ursula Berge

Sveriges Kommuner och Landsting: Phia Moberg

TCO: Kristina Lovén Seldén

Offentliganställdas förhandlingsråd: Dag Andersson

Ledarna: Anna Thoursie

 

Möten med referensgruppen är inplanerade till den 20 augusti, 17 september och 29 oktober.

 

 

Arbetsmarknadsutredningens expertgrupp

Arbetsmarknadsdepartementet: Henrik Jonsson, Jonas Jarefors

Finansdepartementet: Américo Fernandez, Håkan Eriksson

Näringsdepartementet: Carl-Johan Klint

Socialdepartementet: Karin Stillerud, Peter Wollberg

Utbildningsdepartementet: Christina Hassel, Petra Capelle

Arbetsförmedlingen: Annika Sundén

IAF: Niklas Wallentin

ESF-rådet: Andreas Larsson

IFAU: Martin Söderström

Försäkringskassan: Magnus Engberg

Tillväxtverket: Therese Wallqvister

Statskontoret: Maria Karanta/Henrik Elmefur

Skolverket: Eva Nordlund

Myndigheten för yrkeshögskolan: Christer Bergqvist

Universitets- och högskolerådet: Malin Jönsson

Universitetskanslersämbetet: Marie Kahlroth

Folkbildningsrådet: Anna-Carin Bylund

Sveriges kommuner och landsting: Vivi Jacobson-Libietis och Helena Linde

 

Möten med expertgruppen är inplanerade till den 21 augusti, 18 september, 30 oktober och 11 december.