Vi i utredningen

Vi i utredningen

180618 AU-utredningen

 

Särskild utredare

Cecilia Fahlberg har lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, närmast som förbundsordförande för Unionen 2008 till 2015 och ordförande för PTK, samverkansorganisation för 26 fackförbund för privatanställda tjänstemän.  Cecilia har en civilekonomexamen.

 

Huvudsekreterare

Soledad  Grafeuille kommer närmast från Arbetsförmedlingens huvudkontor där hon arbetat som enhetschef och utvecklingsledare. Soledad har en bakgrund som statsvetare och arbetsförmedlare.  På Arbetsförmedlingen har Soledad arbetat i olika roller bland annat på lokala arbetsförmedlingskontor, som projektledare för samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommuner samt som ansvarig  för arbetsgivarkontakter på nationell nivå.

 

Sekreterare

Elsa Engström kommer närmast från ett uppdrag som utredare för kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen. Elsa har även en bakgrund som tjänsteman på Utbildningsdepartementet, bland annat som sekreterare i Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01). Elsa har en masterexamen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation.

 

Sekreterare

Josefin Landfeldt kommer närmast från Saco där hon arbetat som utredare med bland annat arbetsmarknads- och integrationspolitiska frågor. Josefin har publicerat en rad rapporter som belyser utrikesfödda akademikers situation på den svenska arbetsmarknaden, medverkat i expert- och referensgrupper till ett flertal statliga utredningar samt ingått i Arbetsförmedlingens partsråd. Josefin har en pol mag-examen med statsvetenskap som huvudämne.

 

Sekreterare

Cathrine Carlberg kommer närmast från en tjänst som organisationskonsult på Ramböll Management Consulting där hon arbetat med styrning, ledning, organisering och effektivisering av framför allt statliga myndigheter och kommunala förvaltningar. Cathrine har tidigare arbetat många år på myndighet med kommunikationsfrågor, kundservice och verksamhetsutveckling och har bland varit avdelningschef på Premiepensionsmyndigheten. Hon har erfarenhet av myndighetssamverkan och ingick i den genomförandekommitté som lade grunden för Pensionsmyndigheten. Cathrine har en fil kand i litteraturvetenskap, svenska och media- och informationskunskap och en fil kand i företagsekonomi.

 

Sekreterare

Fredrik Ribbing kommer närmast från Arbetsmarknadsdepartementet där han arbetat med uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet samt digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Fredrik har en bakgrund som yrkesanalytiker på Arbetsförmedlingens huvudkontor där han bland annat haft samarbetsprojekt med Yrkeshögskolan, Skolverket och Försäkringskassan. Fredrik har en magisterexamen i nationalekonomi.

Sekreterare

Ulrika Sjöholm kommer närmast från Upphandlingsmyndigheten, där hon har arbetat som upphandlingsjurist. Ulrika har dessförinnan arbetat på Konkurrensverket i myndighetens upphandlingsstöd och har sin bakgrund i praktiskt upphandlingsarbete. Ulrika har en affärsjuridisk magisterexamen.

Kommunikationsstrateg

Louise Gerdemo Holmgren arbetar på deltid i utredningen och kommer närmast från uppdraget som presschef i fackförbundet Unionen. Louise har en bakgrund som journalist, har arbetat som pressekreterare till riksdagens talman och har en fil kand i franska, litteraturvetenskap och nordiska språk samt akademisk journalistexamen med statskunskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Fahlberg

 

Soledad Grafeuille1

 

 

Elsa Engström1

 

 

Josefin Edström

 

 

 

Catrin Carlberg (003)

 

 

 

 

profile-avatar

 

profile-avatar

Louise Gerdemo Holmgren1