Expertgrupp m.m.

Expertgrupp m.m.

Anneli Brattgård, Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun

Peter Krantz, Sveriges kommuner och landsting

Torgny Larsson, Folkrörelsernas arkivförbund

Isto Huvila, Uppsala universitet

Erland Ringborg, Sveriges släktforskarförbund

Charlotte Hyltén-Cavallius, Institutet för språk och folkminnen

Johan Lundmark, Stockholms förvaltningsdomstol

Anna-Karin Hermodsson, Riksarkivet

Gustaf Johnssén, Statens servicecenter

Johan Albihn, Justitiedepartementet

Elin Persson, Finansdepartementet

Gustaf Molander, Näringsdepartementet

Eva Stengård, Kulturdepartementet

Linda Celander, Kulturdepartementet