Kalendarium

Kalendarium

7/3 Särskild utredare Lars Ilshammar talar om utredningen på FAI (Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings) arkivcafé på Riksantikvarieämbetet.

12/3 Möte med Riksarkivet

22/3 Möte med Kulturutskottet

27/3 Möte med Statens servicecenter

11/4 Utredningen träffar Myndigheten för kulturanalys

16/4 Utredningen träffar SUHF (Sveriges universitet- och högskoleförbund)

16/4 träffar Arkivutredningen Nätverket Nationellt ansvar för fotografi i Sverige

27/4 Möte med Myndigheten för digital förvaltning (Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn Fi 2017:09)

17/5 Arkivutredningen möter ESV, Ekonomistyrningsverket

18/5 Särskild utredare Lars Ilshammar deltar på FALK-konferens i Göteborg

22/5 Arkivutredningen möter ISOF, Institutet för språk- och folkminnen

22/ 5 Utredningen träffar Riksarkivet

23–25/5 Arkivutredningen på nordiska arkivdagarna på Island

20/6 träffar Arkivutredningen den norska Arkivlovutvalget i Stockholm (Norska arkivutredningen)

4/7 Utredningen på plats i Almedalen med seminarium på Gotlands museum om ”Hur tar vi hand om samhällets information”

22/8 Utredningen på plats i Uppsala för regionalt möte med lokala aktörer

14/9 Utredningen på plats i Karlstad för regionalt möte med lokala aktörer

11/9 Utredningen möter Svenska filminstitutet

20/9 Utredningen möter Kraftindustrin

27/9 Utredningen på plats i Göteborg för Bokmässan med seminarium om ”Hur ska arkiven klara samhällets transformation?”

5/10 Utredningen på plats i Härnösand för regionalt möte

4/10 träffar Arkivutredningen Mittuniversitetet i Sundsvall

26/10 Utredningen på plats i Lund för regionalt möte