Kontakta utredningen

Kontakta utredningen

Här finns kontaktuppgifter till Arkivutredningen.

Vill du komma i kontakt med kansliet, vänd dig i första hand till sekreterare Klara Liliedahl.

Lars Ilshammar, särskild utredare,
+46 70-007 33 69,
lars.ilshammar@regeringskansliet.se

 

Göran Blomberg, huvudsekreterare,
+46 8-405 15 11, +46 70-5558732,
goran.blomberg@regeringskansliet.se

 

Klara Liliedahl, sekreterare,
+46 8-405 97 70, +46 70-5744121,
klara.liliedahl@regeringskansliet.se

 

Anna-Kristina Andersson, sekreterare,
+46 8-405 15 84, +46 72-4544414,
anna-kristina.andersson@regeringskansliet.se

 

Stina Westerberg, ämnessakkunnig,
+46 8-405 94 94, + 46 70-5781989,
stina.westerberg@regeringskansliet.se

 

Från 1 maj 2018:

Susanna Broms, sekreterare,
+46 70-2362763,
Susanna.broms@regeringskansliet.se

 

Postadress:

Regeringskansliet FA/Kommittéservice, Ku2017:02 Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm
Material som inkommer till utredningen diarieförs.

Besöksadress:

Garnisonen, Karlavägen 100A, Stockholm, plan 8. Besök måste anmälas i förväg.