Vi som arbetar i utredningen

Vi som arbetar i utredningen

Särskild utredare

Lars Ilshammar är biträdande riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket. Han har en bakgrund som samtidshistoriker och har tidigare bland annat varit ansvarig för KB:s fysiska samlingar samt institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Han har också varit universitetslektor i arkivvetenskap vid Lund universitet och föreståndare för det mångvetenskapliga forskningsprogrammet DemocrIT vid Örebro universitet samt ämnessakkunnig vid Kulturdepartementet. Han har bland annat varit ledamot av regeringens IT-kommission och demokratidelegation samt styrelseledamot i Institutet för framtidsstudier, Sveriges Radio, Sveriges Television och Teracom AB.

Huvudsekreterare (fr o m 1 april)

Göran Blomberg är departementsråd på Kulturdepartementet. Han är i grunden samhällsvetare och var under många år enhetschef på Kulturdepartementet med ansvar för kultur- och kulturarvsfrågor. Han har under de senaste åren deltagit i flera statliga utredningar som huvudsekreterare, bland annat Konstnärspolitiska utredningen, Medieutredningen och Museiutredningen.

Sekreterare

Anna-Kristina Andersson har sin ordinarie anställning på Riksarkivet där hon arbetat med tillsyn, främjande och normering av statliga myndigheters informationshantering. Hon har också erfarenhet av att ha arbetat som arkivarie på bland annat Kriminalvården och Utlänningsnämnden.

Sekreterare

Klara Liliedahl är samhällsanalytiker och utbildad samhällsgeograf, med inriktning mot både kulturgeografi och ekonomisk geografi. Utöver detta även utbildad konstvetare inom konst i offentliga miljöer. Kommer närmast från Kulturdepartementet där hon arbetat med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Sekreterare (fr o m 1 maj)

Susanna Broms är kansliråd vid Näringsdepartementets rättssekretariat. Rättssekretariatet svarar för departementets författningsarbete och bistår departementsledningen och departementets enheter i juridiska frågor. Hon har medverkat som expert i flera statliga utredningar. Hon har också varit verksjurist vid Kungl. biblioteket och arbetade då främst med förvaltnings- och upphovsrättsliga frågor. Under sin tid vid KB höll hon också kurser, seminarier och föreläsningar i upphovsrätt och andra för biblioteken specifika juridiska ämnen.

Sekreterare

Stina Westerberg är för närvarande ämnessakkunnig på Kulturdepartementet och biträder arkivutredningen. Hon har en bakgrund i kulturlivet. Från början som professionell musiker och senare som VD för Vadstena-Akademien och Svensk Musik / STIM och sedan 2011 som generaldirektör för Musikverket. Hon har varit ordförande för Centralmuseernas samrådsgrupp och ordförande i Digisams styrgrupp. Hon har också varit ledamot i Framtidskommissionen och haft en rad styrelseuppdrag bland annat som ordförande för Export Music Sweden och för Stockholms läns Blåsarsymfoniker och som ledamot i Kungliga Operans styrelse.

 

Lars_Ilshammar_01 (003)

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Kristina_Andersson_01 (003)
Klara_Liliedahl_01 (003)

SuBJPG (002)

 

 

Stina_Westerberg_02 (003)