U 2016:06 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

 • Utredare och sekretariat
 • Expertgrupp och referensgrupp
 • Kalendarium
 • Dokument
 • U 2016:06 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

  U 2016:06 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

  Regeringen beslutade den 15 september 2016 att tillsätta utredningen Bättre skola genom mer attraktiva lärarprofessioner. Samma dag utsågs Björn Åstrand, dekan vid Karlstads universitet, till särskild utredare. Utredaren ska lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag. Utredaren ska bl.a.

  • se över och vid behov lämna förslag på justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna,
  • se över hur lärare och förskollärare kan stärkas i sin profession, bl.a. hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras,
  • se över vissa examina,
  • se över karriärvägsreformen,
  • se över lärares, rektorers och förskolechefers administrativa arbetsbörda, och
  • utreda om förskolechefer i förskolan ska benämnas rektorer i skollagen.

  Uppdraget ska redovisas vid två olika tillfällen. Förslag på justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras ska redovisas senast den 1 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 december 2017.

  Hela uppdraget går att ta del av här: