Expertgrupp

Expertgrupp

Vår expertgrupp är sammansatt av nedanstående 26 personer:

Linda Ahlford, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket, Entreprenörskapsenheten

Pim van Dorpel, Hotell och Restaurangfacket (HRF)

Maggie Javelius, Naturvårdsverket

Inger M Jonsson, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet

Tobias Kreuzpointner, Jordbruksverket

Aili Käärik, Miljö- och energidepartementet, Naturmiljöenheten

Thomas Laurell, Visita

Maria Lexhagen, Etour, Mittuniversitetet

Kristina Lindström, Göteborgs universitet

Magnus Ling, Svenskt Friluftsliv och Svenska Turistföreningen

Lotta Magnusson, Region Dalarna

Pernilla Nordström, Länsstyrelsen i Stockholms län

Christina Nylén, Kulturdepartementet, enheten för kulturarv och livsmiljö

Linda Nöremark, Näringsdepartementet, enheten för hållbar landsbygdsutveckling

Patrik Oscarsson, Riksidrottsförbundet

Ulf Perbo, Transportföretagen

Tina Olsson, VisitSweden

Annika Rosing, Nordiska Ministerrådet

Henrietta Schönenstern, Näringsdepartementet, enheten för främjande och förenkling

Mikael Stamming, Region Skåne

Helena Braun Thörn, Näringsdepartementet, enheten för transportinfrastruktur och finansiering

Einar Tufvesson, Trafikverket

Linn Uggerud, Svensk Turism

Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel

Anna Vikholm, Friluftsfrämjandet

Jari Virtanen, Passagerarrederierna och Stena Line