För dig som vill lämna inspel

För dig som vill lämna inspel

Vi tar gärna emot skriftliga inspel, och helst per e-post:

  • Lämna ditt/era inspel så snart som möjligt! Då ursprunglig deadline löpt ut, vänligen kontakta kansliet med information om att du/din organisation avser att lämna ett inspel och i så fall när.
  • Ange vilken aktör du företräder
  • Använd max fyra A4-sidor
  • Prioritera bland dina/era insatser och förslag
  • Ge gärna exempel som tydliggör resonemanget
  • Hänvisa om möjligt till statistik/data och ange källa