Kalendarium för externa aktiviteter

Kalendarium för externa aktiviteter

Kalendariet kommer att uppdateras löpande

Följ gärna vår Facebooksida Utredningen Sveriges besöksnäring för att ta del av bilder och annan information från våra möten runt om i landet.

2016

2 december: Deltagande vid slutseminarium för projektet Turismens samhällsekonomiska effekter – förstudie om utvecklingsbehovet av bättre metoder och modeller i den nationella transportinfrastrukturplaneringeninom ramen förmyndighetssamverkan i besöksnäringsfrågor

7 december: Deltagande vid konferensen Besöksnäring på agendan – nationell dialog om samhällets roll för utveckling, arrangerad av SKL i samarbete med Tillväxtverket

14 december: Deltagande vid lunchsamtal om nordiskt turismsamarbete, arrangerat av Nordiska Rådets svenska delegation.

20 december: Expertgruppsmöte nr 1

 

2017

19 januari: Möte med besöksnäringen i Dalarna, Falun

20 januari: Möte med Svensk Turism, Stockholm

23 januari: Möte med Swedish Network of Convention Bureaus, Stockholm

24 januari: Möte med Landsbygdsnätverkets Naturturismgrupp, Stockholm

1 februari: Deltagande vid Riksantikvarieämbetets konferens Kulturmiljö som framgångsmotor – att vistas, verka och växa i, Stockholm

8 februari: Möte med Riksförbundet Sveriges museer, Stockholm

9 februari: Deltagande vid möte i Nätverket för regional turism, Tällberg

15 februari: Möte med Besöksnäringens myndighetsgrupp, Tillväxtverket, Stockholm

20 februari: Möte med Svenska taxiförbundet, Stockholm

24 februari: Deltagande vid Näringsdepartementets politikerforum för regionalt tillväxtansvariga

27 februari: Deltagande vid möte med The Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC), Avesta

3 mars: Möte om strukturer för turism och besöksnäring i Norden, Nordiska rådet, Köpenhamn

6 mars: Möte med besöksnäringen i Blekinge, Karlskrona

13-14 mars: Möte /studiebesök vid OECD och UNESCO i Paris

16 mars: Möte med HRF och Handelsanställdas förbund, Stockholm

16 mars: Möte med Svensk Handel, Stockholm

16 mars: Deltagande vid Näringsdepartementets dialogforum med besöksnäringen

17 mars: Deltagande vid konferensen Kulturarvet som reseanledning, nya utvecklingsmöjligheter för svensk turism, Östersund

20 mars: Möte med Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, Stockholm

20 mars: Möte med besöksnäringen på Gotland, Visby

22 mars: Deltagande i samband med styrelsemöte på Visita, Stockholm

23 mars: Möte med Svenska Stadskärnor, Stockholm

24 mars: Möte med besöksnäringen i Kalmar län, Kalmar

28 mars: Möte med besöksnäringen i Östergötland, Linköping

29 mars: Prel. möte med besöksnäringen i Region Kronoberg, Växjö

30 mars: Deltagande vid Södertörns Rådslag, Nykvarn

4 april: Möte med besöksnäringen i Region Uppsala, Uppsala

5 april: Expertgruppsmöte nr 2, Garnisonen, Stockholm

6 april: Deltagande vid SKL:s Beredning för Tillväxt och regional utveckling, Stockholm

7 april: Workshop om innovation, forskning och kompetensutveckling, Garnisonen, Stockholm

11 april: Möte med besöksnäringen i Region Västmanland, Västerås

12 april: Möte med besöksnäringen i Örebro län, Örebro

18 april: Presentation av utredningen för Handelsrådet

20 april: Deltagande vid SKL:s forum Regional kontakt, Stockholm

20 april: Möte med besöksnäringen i Stockholms län, Stockholm

24 april: Möte med besöksnäringen i Västra Götaland i Göteborg

24 april: Deltagande vid Visitadagen, Gustavsberg

3 maj: Workshop om data och statistik, Garnisonen, Stockholm

4 maj: Möte med besöksnäringen i Värmland, Karlstad

8 maj: Möte med besöksnäringen i Sörmland, Nyköping

9 maj: Möte med Svensk Kollektivtrafik, Stockholm

15 maj: Möte med DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

16 maj: Möte med besöksnäringen i Region Jönköpings län, Jönköping

17 maj: Möte med besöksnäringen i Västerbotten, Umeå

17 maj: Deltagande vid ERFA-möte Hållbar produktutveckling inom natur- och kulturbaserad turism

19 maj: Deltagande i nordiskt möte om turism och tillgänglighet för funktionshindrade, Torshavn, Färöarna

30-31 maj: Deltagande vid Miljömålsdagarna, Östersund

1 juni: Möte med besöksnäringen i Jämtland-Härjedalen, Östersund

2 juni: Möte med Sveriges Bussföretag, Stockholm

2 juni: Möte med Turistrådet Västsverige och Göteborg och Gävle

5 juni: Möte med Swedavia, Östersund

7 juni: Deltagande vid möte hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg med företag i besöksnäringen, Rosenbad, Stockholm

7 juni: Möte med besöksnäringen i Gävleborg,Gävle

9 juni: Möte med besöksnäringen i Skåne, Malmö

14 juni: Möte med VisitSweden, Stockholm

16 juni: Möte med besöksnäringen i Västernorrland, Härnösand

19 juni: Möte besöksnäringen i Halland, Halmstad

4 juli: Seminarium i samband med Almedalsveckan i Visby: Naturen som infrastruktur för besöksnäringens företag – konkurrenskraft och hållbar tillväxt

6 juli: Seminarium i samband med Almedalsveckan i Visby: Besöksnäringens innovationssystem, finns det och hur ser det i så fall ut?

10 augusti: Möte med Riksidrottsförbundet, Stockholm

15 augusti: Möte med besöksnäringen i Norrbotten, Luleå

29 augusti: Möte med Sametinget, Stockholm

28 september: Deltagande i samband med styrelsemöte på Svensk Handel, Stockholm

11 oktober: Expertgruppsmöte nr 3, Garnisonen Stockholm

4 december: Överlämnande av slutbetänkande till närings- och innovationsminister Mikael Damberg och presskonferens.