Regional turné för inspel och dialog

Regional turné för inspel och dialog

Vi genomför under utredningens första halvår en turné runt Sverige där vi träffar besöksnäringens aktörer i samtliga 21 regioner/län. Dessa möten syftar till att ge möjlighet att göra inspel till utredningen samt att ställa frågor och föra dialog, både med utredningen och med andra aktörer i regionen/länet. Träffarna avser att fånga upp frågor utifrån såväl det regionala utvecklingsperspektivet som avseende regelverk, tillsyn och landsbygdsutveckling. Vi har därför efterfrågat att få träffa parter från alla delar av intressentsystemet.

Nedan samlar vi de agendor som sammanställts inför träffarna. Där en mer formell agenda saknas hittar du i stället en inbjudan. Överst ligger den förfrågan som gått ut från utredningen inför turnén.