Så arbetar vi

Så arbetar vi

Vår ambition är att vara både tillgängliga och synliga och att föra en dialog med så många av alla relevanta aktörer som möjligt under utredningstiden. Uppdragets omfattning gör samtidigt att vi inte kommer att kunna träffa alla som vill i enskilda möten.

Vi tar stöd av vår expertgrupp som är sammansatt av 26 mycket kompetenta personer från olika departement, regioner, organisationer och myndigheter.

Vi erbjuder även samtliga regioner möjligheten att träffa utredningen.

Förutom träffar och möten i början av utredningstiden kommer vi att lägga mycket kraft på att fördjupa oss i material i form av bland annat rapporter, analyser, undersökningar och debattinlägg.

Vi tar gärna emot information och tips om material vi bör känna till och ta del av, liksom konferenser och större möten där vi på ett enkelt sätt kommer i kontakt med många relevanta aktörer på samma gång.

Under perioden januari-maj tar vi även gärna emot skriftliga inspel, helst via e-post. För mer information om detta, läs mer under rubriken För dig som vill lämna inspel.

En väsentlig del av arbetet är att skriva betänkandet och att genomföra konsekvensanalyser för de förslag som mejslas fram. Hur vi fördelar huvudansvaret för utredningens olika sakområden framgår under rubriken Kontaktuppgifter.

Följ gärna vår Facebooksida Utredningen Sveriges besöksnäring.