Uppdraget

Uppdraget

Målet för utredningen är att föreslå en ny sammahållen politik för besöksnäringen av tvärpolitisk karaktär, och att föreslå nya strukturer och insatser som bidrar till en internationellt konkurrenskraftig näring med konstruktiv samverkan, hållbar tillväxt, lönsamt företagande och sysselsättning i hela landet. För att lyckas med detta ska utredningen belysa följande områden:

 • Befintlig besöksnäringspolitik
 • Besöksnäringens besluts- och kontaktytor
 • Samverkansstrukturer och samordning mellan besöksnäringens aktörer
 • Generella villkor för företagande i besöksnäringen
 • Finansiering och investeringskapital
 • Digitalisering och digital tillgänglighet
 • Forskning och innovation
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 • Möjligheter till ökad sysselsättning
 • Trafikutbud i befintlig infrastruktur
 • Nyttjande av stads-, natur- och kulturmiljöer
 • Särskilda utmaningar för företagande inom natur-, kultur- och måltidsturism
 • Större evenemang och stora internationella möten

Vi har valt att fördela huvudansvaret för dessa olika områden mellan oss som arbetar i utredningen. Fördelningen framgår under rubriken Kontaktuppgifter.