Vi som arbetar i utredningen

Vi som arbetar i utredningen

Britt Bohlin

är särskild utredare på deltid parallellt med sitt ordinarie arbete som rådsdirektör för Nordiska Rådet i Köpenhamn. Britt har tidigare bland annat varit landshövding i Jämtlands län under perioden 2008-2014 och riksdagsledamot för socialdemokraterna under åren 1988-2008, varav sju år som gruppledare. Britt har lång erfarenhet av såväl politiskt arbete som av turism- och besöksnäringsfrågor och är engagerad i idrottsrörelsen, bl.a. som ledamot i Svenska skidskytteförbundet.

Kristina (Stina) Algotson

är som huvudsekreterare på heltid tjänstledig från befattningen som vd för Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond, BFUF där hon arbetat sedan 2014 med finansiering av forsknings- och utvecklingssatsningar inom turism och besöksnäring. Kristina har tidigare bland annat varit verksam som konsult inom flera av besöksnäringens olika områden, som programansvarig för kulturella och kreativa näringar på Tillväxtverket och som programansvarig på KK-stiftelsen.

Erika Rosander

är utredningssekreterare på heltid och tjänstledig från Tillväxtverket där hon arbetar med besöksnäringsfrågor. Erika har erfarenhet av strategisk utveckling av besöksnäringen från flera olika roller; främst som strateg och kommunikatör på Visita, projektledare för Skärgårdsstrategin – utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård för internationella marknader på Stockholm Visitors Board och koordinator på Tillväxtverket där hon bland annat ansvarar för myndighetssamverkan i besöksnäringsfrågor.

Tora Philp

är utredningssekreterare på deltid, parallellt med ordinarie tjänst på Pensionsmyndigheten. Tora har magisterexamina i ekonomi och samhällsvetenskap, har arbetat bland annat i försäkringsbranschen och inom myndigheter och har färsk erfarenhet från rollen som sekreterare i Paketreseutredningen (SOU 2016:84). Hennes huvudsakliga arbetsområde i utredningen är konsekvensanalys.

britt-bohlin_twitter_nyt logo1

algotsson

Erikabild

tora1