Fi N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Fi N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Utredningen Samordning för bostadsbyggande påbörjade sitt arbete i januari 2018. Uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

Till särskild utredare har Johan Edstav förordnats, Christina Leideman är utredningens huvudsekreterare. Övriga medarbetare i utredningen och respektive ansvarsområden hittas under Kontakt i vänstermenyn.