Kommande

Kommande aktiviteter

 

Tilläggsdirektiv till utredningen

Regeringen beslutade den 26 november 2020 om tilläggsdirektiv för uppdraget att stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. Uppdraget skulle enligt tidigare direktiv redovisats tillsammans med övriga uppdrag senast den 31 december 2020. Uppdraget ska nu i stället redovisas senast den 31 mars 2021. Övriga uppdrag avslutas som planerat. Här kan du ta del av beslutet.

Tilläggsdirektiv till utredningen

Regeringen beslutade den 13 februari om tilläggsdirektiv för Samordning för bostadsbyggande. Uppdraget innebär att även se över delar av PBL, för att genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för en samhällsplanering som främjar hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag. Läs mer och ladda ner tilläggsdirektivet på regeringen.se.

 

Stöd för att leda innovationsprocesser i planeringen av flera nya stadsdelar

Utredningen har under hösten 2019 initierat och samordnat en ansökan till Vinnova om projektmedel för att underlätta för fler kommuner i arbetet med innovationer i planeringen av nya stadsdelar. Projektet syftar till att stötta ansvariga projektledares förmåga att leda innovationsprocesser och att ta fram innovationsstrategier för de aktuella kommunernas stadsutvecklingsprojekt. 11 kommuner från Nätverket för nya stadsdelar  medverkar i projektet som kommer att fortgå till och med september 2020.

 

Nätverksträff i Mälardalen
2020-03-17 – 2020-03-18, Eskilstuna och Västerås

På grund av rådande läge har vi valt att skjuta på den planerade nätverksträffen. Vi hoppas att kunna genomföra träffen vid ett senare tillfälle under året.

 

Studieresa Skellefteå & Piteå (prel.)
2020-05-12- 2020-05-14

På grund av rådande läge har vi valt att ställa in den planerade studieresan.

 

Övriga aktiviteter (ej datumsatta ännu)

Under året planerar Samordning för bostadsbyggande att genomföra ett antal utbildningar i några av de verktyg som utredningen tagit fram eller projekt som utredningen genomfört på följande teman: 

  • Kalkylmodell för projekt- och kommunalekonomi
  • Planering för hållbar varulogistik
  • Nytt verktyg för stadsplanering med rörelserikedom
  • Tillfälliga kollektivtrafiklösningar
  • Innovationsledning av stadsutvecklingsprojekt

Mer information kommer.

Under hösten 2020 planeras en nätverksträff med fokus på klimatfrågor, kretslopp och cirkulär ekonomi, kommunaltekniska system (VA, energi mm) samt återkoppling till bomässefrågan, troligen arrangeras den i Helsingborg som planerar bomässa 2022, och en internationell studieresa.

Samordning för bostadsbyggande har tagit fram en folder om Nätverket för nya stadsdelar. I foldern presenteras de stadsutvecklingsprojekt som kommunerna valt att anmäla när de gick med i Nätverket för nya stadsdelar. Då foldern innehåller information om stadsutvecklingsprojekt ger den endast en ögonblicksbild av projekten. För mer information kan kontaktpersonen för varje projekt kontaktas. Se foldern här.