Kontakt

Kontakt

Johan Edstav, särskild utredare, 070-611 00 77
johan.edstav@regeringskansliet.se

Christina Leideman, huvudsekreterare, 08-405 39 36
christina.leideman@regeringskansliet.se

Lena Dübeck, 08-405 99 58
lena.dubeck@regeringskansliet.se

Åsa Johansson, 08-405 87 84
asa.v.johansson@regeringskansliet.se

 

Tilläggsdirektiv Dir. 2020:15 Stärkt planering för en hållbar utveckling

 

Besöksadress: Karlavägen 100 A, våning 8

Postadress: Regeringskansliet Fi N 2017:08 Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm