Kontakt

Kontakt

Johan Edstav, särskild utredare, 070-611 00 77
johan.edstav@regeringskansliet.se

 • Bostadsbyggande på statens fastigheter

Christina Leideman, huvudsekreterare, 08-405 39 36
christina.leideman@regeringskansliet.se

 • Fortsatt arbete med större samlade exploateringar
 • Uppföljning av avtalen från utredningen Större samlade exploateringar

Katarina Schylberg, 08-405 84 70
katarina.schylberg@regeringskansliet.se

 • Innovation för hållbar stadsutveckling
 • Bomässor

Johanna Jelinek Boman, 08-405 92 21
johanna.jelinek.boman@regeringskansliet.se

 • Kommunikation och webb
 • Dokumentation

Michael Erman, 08-405 55 24
michael.erman@regeringskansliet.se

 • Stödja kommuner i planeringen
 • Arena för dialog
 • Verka för metodutveckling

Jan Wijkmark, 072-208 42 54
jan.wijkmark@regeringskansliet.se

 • Nätverket för nya stadsdelar
 • Innovationer för hållbar stadsutveckling

Louise Pikner, 08-405 21 06

louise.pikner@regeringskansliet.se

 • Stöd inom utredningens samtliga deluppdrag

 

Besöksadress: Karlavägen 100 A, våning 8

Postadress: Regeringskansliet Fi N 2017:08 Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm