Plusstad och världsutställning 2030

Plusstad och världsutställning 2030

 

Förslag till nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling – Plusstad och världsutställning 2030

I dag, den 12 juni 2020, har Samordning för bostadsbyggande tillsammans med Fossilfritt Sverige lämnat ett förslag till nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling – Plusstad och världsutställning 2030 till regeringen. Förslaget stödjs av kommuner och andra viktiga aktörer i genomförandet.

Missiv och bilaga med aktörer som stödjer förslaget

Plusstad och världsutställning 2030 – nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling