Sakkunniga

Sakkunniga

Till sakkunniga i utredningen har följande personer utsetts:

Mattias Schriever-Abeln – Enheten för samhällsplanering , Näringsdepartementet (N/SPN)

Ingrid Hasselsten, Klimatenheten, Miljödepartementet (M/KL)

Rikard Sandart, Enheten för kulturarv och livsmiljö, Kulturdepartementet (Ku/KL)

Anna Johansson, Enheten för transportinfrastruktur och planering, Infrastrukturdepartementet (I/TP)

Philip Fridborn Kempe, Enhet 1, Finansdepartementet (Fi/BA1)

Mathias Fredriksson, Enheten för militär förmåga och insatser, Försvarsdepartementet (FÖ/MFI)