Sakkunniga

Sakkunniga

Till sakkunniga i utredningen har följande personer utsetts:

Mattias Schriever-Abeln – Enheten för samhällsplanering , Finansdepartementet (Fi/SPN)

Emma Bonnevier, Klimatenheten, Miljödepartementet (M/KL)

Anna Johansson, Enheten för transportinfrastruktur och planering, Infrastrukturdepartementet (I/TP)

Philip Fridborn Kempe, Enhet 1, Finansdepartementet (Fi/BA1)

Mathias Fredriksson, Enheten för militär förmåga och insatser, Försvarsdepartementet (FÖ/MFI)