Aktuellt

Aktuellt

Presentation av betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle

Den 25 februari lämnar Utredningen för ett stärkt civilsamhälle över sitt betänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Efter överlämnandet anordnar utredningen ett seminarium ,som är öppet för allmänheten, där betänkandets innehåll står i fokus. Företrädare för civilsamhällets organisationer och andra intresserade är välkomna att ta del av och diskutera utredningens slutsatser. Under seminariet kommer Anna Carlstedt, ordförande för Röda Korset, Rebecka Prentell, ordförande för LSU och Olga Persson, generalsekreterare för Unizon, att kommentera och ge sina perspektiv på utredningen. Moderator för seminariet är Erik Mattsson, Ordrum.

Datum och tid: 25 februari, kl 14.30-16.30

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1.

Anmälan görs via följande länk: http://simplesignup.se/event/71784. Antalet platser är begränsat.