Expert och referensgrupp

Expert- och referensgrupp

Till utredningen är en expert- och en referensgrupp knuten. Expert- och referensgrupperna kommer att följa och bistå utredaren och sekretariatet under utredningens gång.

Expertgruppen består av företrädare för Utbildnings-, Kultur-, Arbetsmarknads-, Social- och Finansdepartementen. Även Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är representerade i expertgruppen.

Företrädare för det civila samhället är representerade i utredningens referensgrupp. Följande organisationer ingår i referensgruppen:

Civos
Famna
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning
Handikappförbunden
Hela Sverige ska leva
Ideell kulturallians
LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Riksidrottsförbundet
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)
SKOOPI
Streetgäris
Svenska Röda Korset
Svenskt Friluftsliv
Sveriges föreningar
Sveriges Kristna Råd
Unizon
Ung Cancer

Utredningen kommer på flera olika sätt träffa det civila samhällets organisationer under utredningens gång. Referensgruppen är ett sätt.