Kommuner, landsting och regioner

Kommuner, landsting och regioner berörs av vår utredning

I vårt uppdrag finns flera beröringspunkter med kommuner, landsting och regioner. Kommunsektorn upphandlar ibland verksamhet från det civila samhällets organisationer och ger både bidrag och stöd till organisationer. Det finns flera exempel på där regioner, landsting och kommuner samverkar med civilsamhällets organisationer i t.ex. överenskommelser och partnerskap. Kommunala regelverk och tillämpningar kan också medföra hinder och problem i organisationernas verksamhet. Av våra direktiv framkommer också att utredningen ”med utgångspunkt i överenskommelserna inom det sociala området respektive integrationsområdet [ska] föreslå åtgärder både på det nationella planet och på landstings- och kommunala planet som underlättar organisationernas verksamheter” (s. 5f).

Kontakta gärna utredningen och berätta hur din kommun, landsting eller region samarbetar med det civila samhällets organisationer. Varför samarbetar ni med civilsamhället? Finns det något som hindrar eller försvårar ert samarbete? Finns det något i era regelverk eller tillämpningar som försvårar för civilsamhällets organisationer? Kontaktuppgifter finner du under Kontakta oss i menyn till vänster.

Inom ramen för uppdraget har utredningen under hösten 2014 och våren 2015 genomfört några besök i kommuner, landsting och regioner för att diskutera utredningens frågor lokalt och regionalt. Vid våra besök har vi träffat såväl tjänstemän och politiker, som företrädare för det civila samhällets organisationer.