Tillhör du det civila samhällets organisationer?

Tillhör du det civila samhällets organisationer?

I vårt uppdrag ingår att identifiera hinder för den verksamhet som det civila samhällets organisationer bedriver. Vi ska också underlätta civilsamhällets deltagande i offentliga upphandlingar och undersöka behovet av ett samlat administrativt stöd för civilsamhällets organisationer.

Är du engagerad i någon av det civila samhällets organisationer? Upplever du några hinder och problem i din verksamhet? Skulle du vara hjälpt av någon form av administrativt stöd?

Vi är intresserade av dina synpunkter. Kontakta någon av utredningens sekreterare (se fliken Kontakta oss) med dina synpunkter. Berätta lite kort om din organisation och var den verkar, er verksamhet och vad som hindrar er. Observera att det som skickas till oss blir offentligt.