Ku 2017:01 Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation

 • Aktuellt
 • Utredare och sekretariat
 • Lediga tjänster
 • Ku 2017:01 Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation

  Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation

  Särskild utredare Jonas Nygren ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation. Myndigheten ska ha i uppgift att bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt.

  Sverige har höga ambitioner när det gäller arbetet mot segregation. I kommuner, landsting och regioner, i organisationer och företag, bland forskare och i föreningar arbetar människor varje dag på olika sätt mot segregation. Det finns värdefull erfarenhet och starkt engagemang; det som saknas är samordning och stöd för att maximera nyttan av allas insatser och bryta strukturella mekanismer som orsakar segregation.

  Delegation mot segregation ska ge strategiskt, praktiskt och finansiellt stöd att arbeta långsiktigt och kunskapsstyrt mot segregation i hela landet. Delegationen ska bidra till att arbetet samordnas och prioriteras; insatser ska utvärderas och goda resultat och erfarenheter spridas.

  Grundtanken är att alla kommuner, regioner och statliga myndigheter kan hjälpa till att förebygga segregationen – det är inte en fråga för vissa stadsdelar eller vissa kommuner. Bara med en helhetssyn kan vi förebygga segregationen och åtgärda dess effekter.

  Myndigheten inrättas den 1 januari 2018. Under hösten pågår det förberedande arbetet hos Kommittén för inrättandet av en delegation mot segregation. Cirka 15 medarbetare ska rekryteras till myndigheten som ska placeras i någon av storstadsregionerna.

  Delegation mot segregation är en del av regeringens reformprogram 2017–2025 som kan sammanfattas i fem punkter:

  • bekämpa brottsligheten
  • minska långtidsarbetslösheten
  • lyfta skolorna och elevernas resultat
  • stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  • stärka demokratin och stödja det civila samhället