Aktuellt

Viktiga medskick till Delmos under konferens

Frågan Hur bryter vi segregationen? var i fokus under en heldagskonferens den 8 december. Dagen bjöd bland annat på fördjupad kunskap om segregation, goda exempel på samverkan och utvecklingsarbeten runt om i landet samt en paneldiskussion om hur nya myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos, ska lyckas gå från ord till handling.


Ladda ner programmet.

Tidsangivelser:

 • 0:15:55 Konferensen startar
 • 0:17:00 Kerstin Cassel, prorektor på Södertörns högskola, hälsar välkommen
 • 0:23:30 Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, om reformprogrammet för minskad segregation
 • 0:39:28 Jonas Nygren, särskild utredare, om kommitténs lärdomar
 • 0:56:25 Mikael Stigendal, om segregationens orsaker och framtidens möjligheter
 • 1:41:05 Majsa Allelin, om ungdomars villkor i staden
 • 3:15:45 Från mångkultur till interkultur – Botkyrka kommun
 • 3:46:02 Social hållbarhet som förutsättning för tillväxt – Region Halland
 • 4:48:10 Framgång genom lokalt samarbete – Portalen i Norrköping
 • 5:07:35 Framgång genom lokalt samarbete – Rädda Barnen
 • 5:25:45 Panelsamtal – medskick till Delegationen mot segregation

Läs referat från konferensen (pdf)

 

Ny rapport om kommitténs kommunbesök

Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation har mellan augusti och oktober 2017 träffat representanter från 29 av landets största kommuner, samt Borlänge, Landskrona och Trollhättan. Kommittén har dessutom träffat landsting, civilsamhällesorganisationer, forskare och olika verksamheter. Syftet med besöken har varit att få kunskap om det arbetet som utförs lokalt och regionalt, samt om de utmaningar och möjligheter som finns kopplade till segregation. Nu har kommittén sammanfattat besöken i en rapport. Den ger ingen allomfattande bild av allt arbete mot segregation som görs i Sverige, utan snarare en ögonblicksbild av läget som kan användas som en av flera utgångspunkter för Delegationen mot segregations framtida arbete.

 

Debattartikel: Så minskar vi klyftorna i samhället

Människor har, beroende på var de bor, olika möjligheter i livet och klyftorna ökar. Att bryta segregationen är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Här är tre punkter som bör vara vägledande i arbetet, skriver Jonas Nygren, särskild utredare i kommittén för inrättande av en delegation mot segregation i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs artikeln här.

 

Statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

Under 2017 har bidrag fördelats till kommuner och landsting för åtgärder som syftar till att förbättra situationen i socialt utsatta områden genom att motverka och minska segregation och bryta strukturella segregationsmekanismer. Ansökan för 2017 är nu stängd.

Totalt har 65 ansökningar beviljats och 26 205 759 kronor fördelats till 47 kommuner, kommunalförbund eller landsting. De kommuner och landsting som tagit del av stödet presenteras i en lista som går att ladda ned här:

Statsbidrag till kommuner och landsting 2017

Regeringen har i budgetpropositionen aviserat nya medel för åren 2018-2020. Dessa medel kommer att fördelas av Delegationen mot segregation som inleder sin verksamhet den 1 januari 2018.

Kontakt: Marina Tjelvling

Pressfrågor: Elin Björnsson

 

Inger Ashing blir direktör för Delegationen mot segregation

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan presenterade på torsdagen den 16 november uppdraget och direktören för Delegationen mot segregation. Direktör blir Inger Ashing, nuvarande nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar.

 

Rekrytering till Delmos pågår

Nu pågår rekryteringen av engagerade, kunniga och nytänkande medarbetare till nya myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos, som startar den 1 januari. Sista ansökningsdag till tjänsterna har passerats. Sökanden kommer att uppdateras om processen via den epost som uppgetts i ansökan. Tillsättningen av tjänster annonseras sedan på utredningens anslagstavla, på Karlavägen 100, Stockholm.

 

Kommittén på kommunbesök

Kommittén har under hösten gjort kommunbesök, där ett trettiotal kommuner och ett femtontal regioner/landsting deltagit, för att kartlägga kommunernas behov och förväntningar på Delegationen mot segregation.

16 aug 10-12 i Norrköping

Inbjudna: Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Region Östergötland

23 aug 14-16 i Västerås

Inbjudna: Västerås kommun, Eskilstuna kommun, Uppsala kommun, Region Västmanland, Landstinget Sörmland, Region Uppsala, Landstinget i Värmland

25 aug 10-12 i Malmö

Inbjudna: Malmö kommun, Helsingborgs kommun, Lunds kommun, Landskrona kommun, Kristianstads kommun, Region Skåne

30 aug 10-12 i Stockholm

Inbjudna: Haninge kommun, Huddinge, Solna kommun, Södertälje kommun, Botkyrka kommun

30 aug 14-16 i Stockholm

Inbjudna: Stockholms läns landsting, Stockholms kommun, Järfälla kommun, Nacka kommun

6 sep 13-15 i Halmstad

Inbjudna: Halmstads kommun, Kungsbacka kommun, Region Halland

8 sep 10-12   Göteborg

Inbjudna: Göteborgs kommun, Trollhättans kommun, Borås kommun, Västra Götalandsregionen

14 sep 10-12 i Gävle

Inbjudna: Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Region Gävleborg, Landstinget Västernorrland

19 sep 10-12 i Örebro

Inbjudna: Örebro kommun, Karlstads kommun, Region Örebro län, Landstinget i Värmland

21 sep 14-16 i Växjö

Inbjudna: Jönköpings kommun, Växjö kommun, Region Jönköpings län, Region Kronoberg

13 okt 10-12 i Skellefteå

Inbjudna: Skellefteå kommun, Umeå kommun, Luleå kommun, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten

31 okt 14-16 i Borlänge

Inbjudna: Borlänge kommun