Ku 2018:02 Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.

Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner. Insatserna och aktiviteterna ska nå ut till en stor del av befolkningen.

Kommitténs arbete ska bidra till att utveckla och stärka demokratin på både kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften i demokratin. Insatserna ska t.ex. främja utveckling av de kunskaper och förmågor som människor behöver ha för att kunna delta aktivt i demokratin, bidra till att uppmuntra och inspirera till demokratiskt deltagande och stärka stödet för demokratins grundläggande principer.

Tyngdpunkten i genomförandet ska ligga på år 2021. År 2021 är det hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls där både kvinnor och män fick rösta.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Alice och ambassadörer