Expertgrupp

Expertgrupp

Susanne Wallman Lundåsen
Universitetslektor/docent

Staffan Johansson
Professor

Rosaline Marbinah
Ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Ludvig Sandberg
Politiskt sakkunnig, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Anders Nordh
Handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting

Lotta Persson
Avdelningschef, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Mikael Lindman
Kansliråd, Socialdepartementet

Lenita Freidenvall
Ämnesråd, Socialdepartementet

Matilda Wärmark
Departementssekreterare, Utbildningsdepartementet

Julia Grosse
Departementssekreterare, Kulturdepartementet

Johan Axhamn
Departementssekreterare, Kulturdepartementet