Kalendarium

Kalendarium

2019

April

15/4 Möte med utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden Fi

 

Mars

4/3 Möte med professor Erik Amnå ang. hans uppdrag från Folkbildningsrådet.

11/3 Samråd med myndigheter för att diskutera förslaget till metodmaterial

18/3 Möte med Folkbildningsrådets tjänstemän

20/3 Samråd och återkoppling med inbjudna representanter från 25 civilsamhällesorganisationer -Diskussion om Demokrativillkoret och dess konsekvenser

29/3 Expertmöte – slutmöte, genomgång av samtliga kapitel

 

Februari

6/2 Samråd med Länsbildningsförbunden

 

Januari

15/1 Expertmöte

 

2018

December

15/12 Expert-möte

12/12 Samråd med kommuner och landsting om demokrativillkor i bidragsgivning

6/12 Samråd med Sida och Folke Bernadotte Akademin

4/12 Medverkar i KPMGs seminarium

3/12 Samråd med Civos medlemsorganisationer på Garnisonen

 

November

28/11 Medverkar i Forumkonferensen MUCF

27/11 Medverkar i Demokratikonferens i Göteborg stad

15/11 Samråd med ett antal myndigheter för att diskutera demokrativillkor

 

Oktober

3/10 SKL-Forum 9-16 Piperska muren, Sthlm

2/10 Expertmöte 13-16.30 Garnisonen

 

September

28/9 Bidragskonferens i Göteborg

27-30/9 Deltar Nordiska Bok- och biblioteksmässan

26/9 Samråd med Samlingslokalorg. Folkets Hus, Våra Gårdar Bygdegårdarna riksförbund

13/9  Samråd med ungdomsorganisationer LSU

12/9 Samråd med Partgemensamt forum (regeringens dialogforum med 20-tal organisationer från civila samhället

6/9 Samråd med kvinno- och landsbygdsorganisationerna

5/9 Samråd med Biståndsorganisationerna

 

Juli

1-4/7 Medverkar på Almedalen

 

Juni

26/6 Samråd med Idrottsförbunden

26/6 Möte med studieförbunden

20/6 Möte med Rörelseskolornas intresseorganisation

19/6 Utredningens första expertmöte

14/6 Medverkar på SKL:s demokratiberedning

12/6 Medverkar på SKL:s Arenakonferens

11/6 Möte med etniska organisationer

5/6 Samrådsmöte med myndigheter om demokrativillkor

4/6 Samrådsmöte med myndigheter om demokrativillkor

 

Maj

30/5 Möte med stadsdelsnämnder och facknämnder i Stockholms stad om föreningsbidrag och demokrativillkor

29/5 Möte med Göteborgs stad om demokrativillkor och deltagande på högnivåsamtal med Göteborgs föreningsliv

22/5 Medverkan i Malmö stads remissmöte om bidragsvillkor

16/5 Medverkar på studieförbundens rektorskonferens

15/5 Möte med Arvsfondsutredningen