Särskild utredare

Särskild utredare: Karin Almgren

Karin Almgren var justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen 2000 – 2017 och har haft flera uppdrag som utredare, däribland utredningen om kronofogdemyndigheternas organisation och utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet. Hon är ordförande i Centrala etikprövningsnämnden och vice ordförande i Statens ansvarsnämnd.