Sekretariat

Sekretariat

Huvudsekreterare: Daniel Lindvall

Daniel Lindvall är filosofiedoktor i sociologi och kansliråd på Kulturdepartementet. Han har tidigare varit huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning och för utredningen Översyn av statens stöd till trossamfund. Han har också arbetat genom Utrikesdepartementet och för EU i Bosnien och Hercegovina.

 

Sekreterare: Marie Ericsson

Marie Ericsson är statsvetare och arbetar på Kulturdepartementet med regeringens politik för det civila samhället. Hon har också varit sekreterare i utredningen Kvinnors organisering som bl.a. hade till uppgift att undersöka vilka krav avseende jämställdhet som ställs på civila samhällets organisationer.

 

Sekreterare: Linda Ferry

Linda Ferry är hovrättsassessor vid Hovrätten för Övre Norrland. Hon var justitiesekreterare vid Högsta förvaltningsdomstolen 2014 – 2018.