N 2015:07 Utredningen om självkörande fordon på väg

 • Kommittédirektiv
 • Experter
 • Kalendarium
 • Dokument
 • Utredare och sekretariat
 • Bilder
 • N 2015:07 Utredningen om självkörande fordon på väg

  Utredningen om självkörande fordon på väg

  En särskild utredare ska analysera vilka regelförändringar som behövs för en introduktion av förarstödjande teknik och helt eller delvis självkörande fordon på väg. I uppdraget ingår att överväga och lämna författningsförslag i syfte att skapa bättre rättsliga förutsättningar för

  • försök med självkörande fordon i allmän trafik, och
  • introduktion av sådana fordon i allmän trafik.

  Utredningens betänkande ska överlämnas till statsrådet den 7 mars 2018 kl. 10.00. I anslutning till detta kommer utredningens betänkande att finnas tillgängligt på www.regeringen.se