Film

Film

 

1. Presentation av utredningens huvudbetänkande: God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2. Samverkan

3. Patienter och närstående

4. Interprofesionellt lärande

5. Stöd till omställning

6. Anna Nergårdh talar om utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

Obs att denna film är inspelad i december 2017, och att utredningen efter det fördjupat målbild och färdplan (se delbetänkandet SOU 2018:39) samt fått nya tilläggsdirektiv som gör att utredningens slutdatum nu är i januari 2021.