Film

Film

1. Samverkan

2. Patienter och närstående

3. Interprofesionellt lärande

4. Stöd till omställning

5. Anna Nergårdh talar om utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

Obs att denna film är inspelad i december 2017, och att utredningen efter det fördjupat målbild och färdplan (se delbetänkandet SOU 2018:39) samt fått nya tilläggsdirektiv som gör att utredningens slutdatum nu är i mars 2020.