Kalendarium

Kalendarium

 

2019

 

Juli

30/6- 3/7: utredningen medverkar i Almedalen

 

Juni:

5/6: Överlämnande av delbetänkande nr. 3

11/6: Besök hos Göteborgsregionen samt Västra Götalandsregionen

13/6: Riksförbundet för social och mental hälsa, Stockholmsdistriktet

13/6: Referensgruppsmöte (Professionerna)

17/6: Referensgruppsmöte (Politik)

19/6: Besök i Region Västernorrland

26/6: Seminarium hos Studieförbundet näringsliv & samhälle (SNS)

 

Maj:

6/5: Svensk kuratorsförenings kuratorsdagar

7/5: Visa Vägar, Konferens, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

7/5: Patientriksdagen

8/5: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), kongress

9/5: Referensgruppsmöte (kommundirektörer)

9/5: Norr regionens Revisionskonferens

8/5: Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabiliterings (MAR), kompetensutvecklingsdagar

10/5: Primärvårdsföreningen

14/5:”Omställning till Nära vård”, Konferens, SKL

15/5: Besök Norrtälje

16/5: Webinarium om patientkontrakt, SKL

16/5: Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU)

21/5–22/5: Vitalis

21/5: Västra Götalandsregionens Privatpraktiserande Fysioterapeuter (VGPF)

22/5: Forum vårdbyggnad, Göteborg

22/5 Prehospital sjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

22/5: FoU primärvård Västra Götalandsregionen

23/5: Läkarförbundets chefsförening

24/5: Referensgrupp (Hälso- och sjukvårdsdirektörerna)

24/5: Distriktssköterskeföreningen, kongress

28/5: Riksförbundet HjärtLung, kongress

29/5: Life science konferens, DN och DM

 

April:

1/4: Arbetsterapeuterna

1/4: Workshop, nationella taxan

2/4: Möte med experter och sakkunniga till utredningen

4/4:”Vägar till framtidens primärvård”, Region Skåne

6/4: Svenska privatläkarföreningen

9/4: De medicinska fakulteternas nationella möte

10/4: Kardiovaskulära vårmötet,

11/4: Inera

11/4: Hearing om digitala stöd i cancervården

11/4: Socialutskottet i Riksdagen

11/4: Socialstyrelsens internat om utvecklingsarbeten om levnadsvanor vid psykisk ohälsa

15/4: Kommunal och LO

24/4: SKL:s utvecklingsprogram för nya stabsmedarbetare i regioner och sjukvårdsmyndigheter (NYS)

25/4: Referensgruppsmöte (Patienter och brukare)

26/4 Referensgruppsmöte (Hälso- och sjukvårdsdirektörerna)

 

Mars

6/3 Referensgruppsmöte (professionerna)

7/3 Logistiknätverket för landsting

7/3 Vårdförbundets ledarskapsprogram

7/3 Referensgruppsmöte (politik)

8/3 Primärvårdssektionen, Fysioterapeuterna

8/3 Möte med Barnhälsovårdens nationella programråd

11/3 Sos Alarm

12/3 NPO Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin

14/3 Offentlig chef 2019

21/3 Referensgruppmöte (kommundirektörer)

22/3 SMER

26/3 Vårdarenan, Primärvårdens dag

27/3 Vårdarenan, Strategidagen

29/3 Referensgruppsmöte (Hälso- och sjukvårdsdirektörerna)

 

Februari

4/2 Världscancerdagen, arrangerat av nätverket mot cancer

5/2 Flisas vårmöte

6/2 Region Västerbotten ledarskapsutbildning

6/2 Folkhälsomyndigheten och SKL

6/2 WeCare AB

7/2 Region Kronoberg samt vårdcentralen Aroma i Vetlanda

8/2 Tamro AB

12/2 Möte med experter och sakkunniga till utredningen

19/2 Länsstyrgruppen Norrbotten

20/2 Sveriges företagshälsor

21/2 Helseplan

22/2 Referensgrupp (Hälso- och sjukvårdsdirektörerna)

22/2 Collabodoc AB

28/2 Workshop för Västra- och Södra Sjukvårdsregionerna

 

Januari

16/1 Möte med Svensk sjuksköterskeförening

17/1 Sveriges Socialchefer Gävle-Dala årsmöte

22/1 Rundabordssamtal om god och nära vård, arrangerat av Vårdförbundet

25/1 Heldagsseminarie på temat Nära vård, arrangerat av kommunförbundet Skåne

28/1 Prioriteringscentrum, Linköpings Universitet

29/1 Medicinska fakulteten, Linköpings universitet,

31/1 Referensgruppsmöte (Patienter och brukare)

 

2018

December

7/12: Medicinska sekreterarnas dag, Södersjukhuset

8/12: Patientdagen

10/12: Region Västernorrland

11/12: Referensgruppsmöte (patienter och brukare)

12/12: Länssjukhuset Kalmar och Sjukhuset i Oskarshamn

13/12: Referensgruppsmöte (professionerna)

18/12: Dietistutbildningarna

19/12: Referensgruppsmöte (politik)

 

November

5/11: Specialistsjuksköterska i hemmet, arr: Dagens Medicin och Mälardalens högskola

5/11: Referensgruppsmöte (professionerna)

6/11: Dialogmöte, framtidens vårdkompetens

7/11: Nätverksträff för primärvårdspsykologer

7/11: Närsjukvården i Finspång

8/11: Region Uppsala

8/11: Allmänläkardag, Stockholm

12/11: LIF Academy Alumni

13/11: Möte med experter och sakkunniga till utredningen

14/11: Besök i Piteå: Cederkliniken och Närsjukvårdsområdet

14/11: Möte med SFAM och DLF Norrbotten

15/11: Fysioterapiutbildningarna

19/11: Sällsynta diagnoser – Gemensamt lärande

21/11: DI Healthcare

21/11: Alliansen för Rörelseorganens Sjukdomar

22/11: Seminarium med kursen Patientperspektiv och egenförmåga, Lunds universitet

23/11: Referensgrupp (Hälso- och sjukvårdsdirektörerna)

23/11: Referensgrupp (kommundirektörerna)

23/11: FoU-chefernas nätverk

23/11: Praktikertjänst

26/11: Barnmorskeförbundets konferens för chefer för kvinnosjukvården

27/11: Chefläkarutbildning

27/11: Aktualitetsdagar, Kommunalekonomernas förening

 

Oktober

2/10: Fysioterapeuterna

3/10: Primärvårdsdag, VGR

3/10: Svensk Läkarförening för Habiliteringsmedicin

4/10: Pfizer

5/10: Altinget, vårdpolitisk nätverksträff

5/10: Referensgruppsmöte (politik)

8/10: Synskadades riksförbund

9/10: Vårdvalsnätverket, SKL

10/10: Örebro Kommun

11/10: Kvalitetsdag för samtliga 28 vårdcentraler i Västmanland

12/10: DLF

12/10: Dialogkonferens, omställning till en sammanhållen Seniorvård, Stockholms läns landsting

12/10: SAFU

15/10: SKL

15/10: Sveriges Läkarförbund

16/10: Region Jönköping

16/10: ST-dagar Allmänmedicin

17–19/10: Studiebesök Finland tillsammans med Hälso- och sjukvårdsdirektörerna

22/10: Karriär- och kompetensutveckling för framtidens hälsa, vård och omsorg, arr: SKL, Fysioterapeuterna och Vårdförbundet

23/10: Life-science kontoret

23/10: Framtidens socialtjänst

25–26/10: Global konferens om primärvård, Astana, Kazakstan

29–30/10: Nordic Future Forum, Oslo

 

September

3/9: SKL:s Lärandeforum/Mötesplats om Patientkontrakt

4/9: 10 års jubileum interprofessionellt mastersprogram, Linköpings Universitet

6/9: Juristworkshop om öppen vård och sluten vård

10/10: Referensgruppmöte (professionerna)

11/9: Primärvårdschefer, Region Östergötland

14/9: Akademiskt Primärvårdscentrum, Stockholms läns landsting

17/9: Referensgruppsmöte (Patient- och brukarrådet på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

17/9: Konferens för sjukvårdsstyrelserna, Stockholms läns landsting

18/9: ALF-kansliets styrgrupp

19/9: Nationella Patientsäkerhetskonferensen

20/9: Röntgenveckan

20/9: HR-direktörerna, SKL

21/9: Referensgruppsmöte (Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket)

21/9: Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin, SKL

21/9: Inera

25/9: Länsgemensam samverkan, Kalmar län

26/9: Hjärtfrukost

26/9 Inspirationsdag för medarbetarna på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

27/9: Aleris

28/9: Gemensam samverkandag för region och kommuner, Region Gävleborg

 

Augusti

15/8: Nationellt samtal omkring den Mobila Vården, Linköpings universitet och Region Östergötland

16/8: Sektionen för allmänmedicin, KI

21/8: Funktionsrätt Sveriges nätverk för jämlik hälsa

21/8: Rektor, KI

22/8: Kirurgveckan

23/8: KOMMEK

30/8: Ledningsgrupp, Region Östergötland

30/8: Chefsläkare, Stockholms läns landsting

 

Juni

1/6: Överlämning av delbetänkande nr 2

5/6 Seminarium, A revitalized commitment to health promotion and prevention in Swedish health care

7/6 Strategidag, Skånes Universitetssjukhus

11/6 Regeringens patientråd

12/6: Referensgruppsmöte (Professionerna)

14/6: Vård och omsorg i förändring, konferens nordiska ministerrådet

14/6: Utbildningsdag, AT- läkare Kungälv

15/6: Referensgruppsmöte (Politik)

19/6 Referensgruppsmöte (Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket)

25/6 LIF –  de forskande läkemedelsföretagen i Sverige.

  

 Maj

4/5 Pensionärsorganisationerna inom Stockholms läns landsting

8/5 eHälsomyndigheten

16/5 Årsmöte för Glesbygdsmedicinsk förening, Storuman

16/5: Nätverksmöte, medicinskt ledningsansvariga läkare som jobbar i tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon

17/5: ”Kirurger under utbildning 2018”, Örebro

18/5 Riksförbundet sällsynta diagnoser

22/5: Viderautbildning för de som professionellt arbetar med planering av lokaler för vård och omsorg, Chalmers

23/5: Visions Landstingskonferens

24/5 RISE Research Institutes of Sweden

25/5 Sveriges Företagshälsor

30/5: Sjukvårdsregionerna, SKL

31/5: MAS- MAR kompetensutvecklingsdagar

31/5 Referensgruppsmöte (Patient- och brukarrådet på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

 

 April

6/4 Sveriges Undersköterskor & Specialistundersköterskor, SUSF

9/4: Region Gävleborg, Administration Ljusdal

11/4 Riksdagsseminarium om primärvården (SLF, L & S)

12/4 Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF)

13/4: Distriktssköterskedagen

13/4 Folkhälsomyndigheten

17/4 Karolinska Institutet

18/4: SFAM:s kongress

20/4 Miljöpartiet

20/4 Regeringens kontor för life science

24/4 Reumatikerförbundet

26/4 Referensgruppsmöte (Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket)

27/4: Expertgruppsmöte

27/4 Landstingsdirektörerna, SKL

 

 Mars

6/3: Vårdförbundets ledarprogram

7/3: Ledningskonferens, Landstinget Sörmland

8/3 Fysioterapeuterna

8/3 Referensgruppsmöte (Patient- och brukarrådet på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

9/3 Svensk förening för öron-näsa-halsläkare

12/3: Referensgruppsmöte – samtliga referensgrupper

13/3 Vårdanalys

13/3: Programråd för primärvård, SKL

14/3: Seminarium om ”Hälso- och sjukvårdens triangeldrama och primärvårdens nya roll”

15/3: Hälso- och sjukvårdsdelegationen, SKL

16/3 Fysioterapeuterna rådsdagar

19/3: Stockholms läns landsting

19/3: Barnmorskeförbundet

20/3: Expertgruppsmöte

21/3 Kvalitetsdag för ST-läkare i allmänmedicin

21/3: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

22/3: Inspirationsdag för eLäkekonst, SLS

26/3: Sömlös vård- och omsorgskedja, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen

27/3: Workshop – Nationella plattformen för jämlik hälsa och vård, SKL

27/3 Psykologförbundet

27/3 Överlämning av rapporten ”Vägen till världsklass” från Astma- och Allergiförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige, Neuroförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Hjärtlung och Storstockholms Diabetesförening

 

 Februari

1/2: Alumniträff för det nationella utbildningsprogrammet ”Advanced training program in quality improvements”

5/2: DLF Stockholm, årsmöte

6/2: FLISA, årsmöte

7/2: Dagens Medicin, primärvårdsdag

7/2: Delegationen för forskning, Svenska Läkaresällskapet

8/2: Allmänläkardagar, Halland

15/2: Tillgänglighetsnätverket, SKL

15/2: Föreningen Chefer och Ledare

15/2: Föreningen Bättre och Jämlik hälsa

16/2: Presidiekonferens, Kalmar län

22/2: Nationella nätverket för primärvårdsdirektörer

23/2: Svenska Läkaresällskapet

 

 Januari

11–12/1: Västra Götalandsregionen

15/1: Centrum för sällsynta diagnoser

16/1: RCC i samverkan, SKL

17/1: Programråd för primärvård, SKL

18/1: Region Gotland

23/1: Dagens Medicins ”Strategidag”

24/1: Allmänläkardagarna, Västra Götalandsregionen

26/1: ledningsgrupp Stockholm sydväst

26/1: SFAM:s ST-råd

29/1: Studiebesök Köpenhamn

30/1: Workshop med yngre och kommande medarbetare

 

 2017

December

5/12: Referensgruppsmöte med patient/brukarföreträdare (Patient- och brukarrådet vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

6/12: Referensgruppmöte med företrädare för professionerna

7/12: Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och Norrlandstingens regionförbund

8/12: Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

9/12: Privatläkarnas representantskap

11/12: Referensgruppmöte med den politiska gruppen

12/12: Skånes läkarförening

13/12: Första nationella konferensen om kliniskt kunskapsstöd i primärvården, Malmö

14/12: Läkemedelskommittén

 

  November

6/11: Apotekarföreningen

6/11: Läkarförbundet, specialistföreningarnas representantskap

8/11: Läkemedelskongressen

10/11: MAS-nätverk

13/11: Seminarium om riktade hälsosamtal

14/11: Landstinget Dalarna

15/11: Temadag Framtidens mödrahälsovård

16/11: Patientsäkerhetskonferens, Region Örebro län

17/11: Nationellt etiknätverk

17/11: Unga fysioterapeuter

17/11: Praktikertjänst, primärvårdföreträdare

20/11: Arbetsterapeuterna

21/11: Inspirationsdag för primärvården, SKL

21/11: Seminarium (Dagens Medicin) om kommunal sjukvård

22/11: Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning.

23/11: Sjukhusläkarna

23/11: Arbetsgrupp om kompetensförsörjning, SKL

23/11: Vision

23/11: Referensgruppsmöte, Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket

24/11:Seminarium med vårdförbundet, i samarbete med Umeå Kommun och Västerbottens läns landsting

28/11: SKL konferens, ”Tillsammans för en ny och nära vård”

 

 Oktober

3/10: Ineras och SKL:s konferens om sammanhållen journal

3/10: Nationella programråden för primärvård och levnadsvanor

3/10: Strategitorget Hälso- och Sjukvård 2017

4/10: Region Västmanland

6/10: Region Gävleborg

10/10: Vårdvalsnätverket, SKL

12/10: Representanter för läkarutbildningar

13/10: Centern, landstings- och regiongruppledare

20/10: Geriatriskt forum

25/10: Fysioterapi 2017

25/10: Region Kronoberg

26/10: ST-läkare i allmänmedicin i Sörmland

 

 September

4/9: Landstinget i Värmland

7/9: Fysioterapeuterna

7/9: Sophiahemmet

8/9: MPs landstings- och regionråd

8/9: Neuroförbundets kongress

12/9: Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

12/9: SKL nätverk för regionala samverkans- och stödstrukturer

14/9: Referensgruppsmöten med den politiska gruppen samt för patient/brukarföreträdare (Patient- och brukarrådet vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

15/9: ST-dagarna i Allmänmedicin

18/9: Oskarshamn sjukhus

19/9: Region Skåne

21/9: Region Uppsala

22/9: Referensgruppsmöte med hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket

25/9: Referensgruppsmöte med professionerna

26/9: Tandvårdsnätverket på SKL

27-28/9: Nationell primärvårdskonferens

27/9: Landstingens FoU-chefer

 

 Augusti

15/8: Region Halland

22-23/8: Region Norrbotten

29/8: Habiliteringscenter Stockholm Rosenlunds sjukhus

29/8: Ersta Diakoni

30/8: Kullabergs sjukhus, Katrineholm

31/8: Västra Götalandsregionen