Kalendarium

Kalendarium

 

2018

September

3/9: SKL:s Lärandeforum/Mötesplats om Patientkontrakt

4/9: 10 års jubileum interprofessionellt mastersprogram, Linköpings Universitet

6/9: Juristworkshop om öppen vård och sluten vård

10/10: Referensgruppmöte (professionerna)

11/9: Primärvårdschefer, Region Östergötland

14/9: Akademiskt Primärvårdscentrum, Stockholms läns landsting

17/9: Referensgruppsmöte (Patient- och brukarrådet på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

17/9: Konferens för sjukvårdsstyrelserna, Stockholms läns landsting

18/9: ALF-kansliets styrgrupp

19/9: Nationella Patientsäkerhetskonferensen

20/9: Röntgenveckan

20/9: HR-direktörerna, SKL

21/9: Referensgruppsmöte (Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket)

21/9: Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin, SKL

21/9: Inera

25/9: Länsgemensam samverkan, Kalmar län

26/9: Hjärtfrukost

26/9 Inspirationsdag för medarbetarna på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

27/9: Aleris

28/9: Gemensam samverkandag för region och kommuner, Region Gävleborg

 

Augusti

15/8: Nationellt samtal omkring den Mobila Vården, Linköpings universitet och Region Östergötland

16/8: Sektionen för allmänmedicin, KI

21/8: Funktionsrätt Sveriges nätverk för jämlik hälsa

21/8: Rektor, KI

22/8: Kirurgveckan

23/8: KOMMEK

30/8: Ledningsgrupp, Region Östergötland

30/8: Chefsläkare, Stockholms läns landsting

 

Juni

1/6: Överlämning av delbetänkande nr 2

5/6 Seminarium, A revitalized commitment to health promotion and prevention in Swedish health care

7/6 Strategidag, Skånes Universitetssjukhus

11/6 Regeringens patientråd

12/6: Referensgruppsmöte (Professionerna)

14/6: Vård och omsorg i förändring, konferens nordiska ministerrådet

14/6: Utbildningsdag, AT- läkare Kungälv

15/6: Referensgruppsmöte (Politik)

19/6 Referensgruppsmöte (Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket)

25/6 LIF –  de forskande läkemedelsföretagen i Sverige.

  

 Maj

4/5 Pensionärsorganisationerna inom Stockholms läns landsting

8/5 eHälsomyndigheten

16/5 Årsmöte för Glesbygdsmedicinsk förening, Storuman

16/5: Nätverksmöte, medicinskt ledningsansvariga läkare som jobbar i tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon

17/5: ”Kirurger under utbildning 2018”, Örebro

18/5 Riksförbundet sällsynta diagnoser

22/5: Viderautbildning för de som professionellt arbetar med planering av lokaler för vård och omsorg, Chalmers

23/5: Visions Landstingskonferens

24/5 RISE Research Institutes of Sweden

25/5 Sveriges Företagshälsor

30/5: Sjukvårdsregionerna, SKL

31/5: MAS- MAR kompetensutvecklingsdagar

31/5 Referensgruppsmöte (Patient- och brukarrådet på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

 

 April

6/4 Sveriges Undersköterskor & Specialistundersköterskor, SUSF

9/4: Region Gävleborg, Administration Ljusdal

11/4 Riksdagsseminarium om primärvården (SLF, L & S)

12/4 Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF)

13/4: Distriktssköterskedagen

13/4 Folkhälsomyndigheten

17/4 Karolinska Institutet

18/4: SFAM:s kongress

20/4 Miljöpartiet

20/4 Regeringens kontor för life science

24/4 Reumatikerförbundet

26/4 Referensgruppsmöte (Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket)

27/4: Expertgruppsmöte

27/4 Landstingsdirektörerna, SKL

 

 Mars

6/3: Vårdförbundets ledarprogram

7/3: Ledningskonferens, Landstinget Sörmland

8/3 Fysioterapeuterna

8/3 Referensgruppsmöte (Patient- och brukarrådet på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

9/3 Svensk förening för öron-näsa-halsläkare

12/3: Referensgruppsmöte – samtliga referensgrupper

13/3 Vårdanalys

13/3: Programråd för primärvård, SKL

14/3: Seminarium om ”Hälso- och sjukvårdens triangeldrama och primärvårdens nya roll”

15/3: Hälso- och sjukvårdsdelegationen, SKL

16/3 Fysioterapeuterna rådsdagar

19/3: Stockholms läns landsting

19/3: Barnmorskeförbundet

20/3: Expertgruppsmöte

21/3 Kvalitetsdag för ST-läkare i allmänmedicin

21/3: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

22/3: Inspirationsdag för eLäkekonst, SLS

26/3: Sömlös vård- och omsorgskedja, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen

27/3: Workshop – Nationella plattformen för jämlik hälsa och vård, SKL

27/3 Psykologförbundet

27/3 Överlämning av rapporten ”Vägen till världsklass” från Astma- och Allergiförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige, Neuroförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Hjärtlung och Storstockholms Diabetesförening

 

 Februari

1/2: Alumniträff för det nationella utbildningsprogrammet ”Advanced training program in quality improvements”

5/2: DLF Stockholm, årsmöte

6/2: FLISA, årsmöte

7/2: Dagens Medicin, primärvårdsdag

7/2: Delegationen för forskning, Svenska Läkaresällskapet

8/2: Allmänläkardagar, Halland

15/2: Tillgänglighetsnätverket, SKL

15/2: Föreningen Chefer och Ledare

15/2: Föreningen Bättre och Jämlik hälsa

16/2: Presidiekonferens, Kalmar län

22/2: Nationella nätverket för primärvårdsdirektörer

23/2: Svenska Läkaresällskapet

 

 Januari

11–12/1: Västra Götalandsregionen

15/1: Centrum för sällsynta diagnoser

16/1: RCC i samverkan, SKL

17/1: Programråd för primärvård, SKL

18/1: Region Gotland

23/1: Dagens Medicins ”Strategidag”

24/1: Allmänläkardagarna, Västra Götalandsregionen

26/1: ledningsgrupp Stockholm sydväst

26/1: SFAM:s ST-råd

29/1: Studiebesök Köpenhamn

30/1: Workshop med yngre och kommande medarbetare

 

 2017

December

5/12: Referensgruppsmöte med patient/brukarföreträdare (Patient- och brukarrådet vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

6/12: Referensgruppmöte med företrädare för professionerna

7/12: Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och Norrlandstingens regionförbund

8/12: Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

9/12: Privatläkarnas representantskap

11/12: Referensgruppmöte med den politiska gruppen

12/12: Skånes läkarförening

13/12: Första nationella konferensen om kliniskt kunskapsstöd i primärvården, Malmö

14/12: Läkemedelskommittén

 

  November

6/11: Apotekarföreningen

6/11: Läkarförbundet, specialistföreningarnas representantskap

8/11: Läkemedelskongressen

10/11: MAS-nätverk

13/11: Seminarium om riktade hälsosamtal

14/11: Landstinget Dalarna

15/11: Temadag Framtidens mödrahälsovård

16/11: Patientsäkerhetskonferens, Region Örebro län

17/11: Nationellt etiknätverk

17/11: Unga fysioterapeuter

17/11: Praktikertjänst, primärvårdföreträdare

20/11: Arbetsterapeuterna

21/11: Inspirationsdag för primärvården, SKL

21/11: Seminarium (Dagens Medicin) om kommunal sjukvård

22/11: Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning.

23/11: Sjukhusläkarna

23/11: Arbetsgrupp om kompetensförsörjning, SKL

23/11: Vision

23/11: Referensgruppsmöte, Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket

24/11:Seminarium med vårdförbundet, i samarbete med Umeå Kommun och Västerbottens läns landsting

28/11: SKL konferens, ”Tillsammans för en ny och nära vård”

 

 Oktober

3/10: Ineras och SKL:s konferens om sammanhållen journal

3/10: Nationella programråden för primärvård och levnadsvanor

3/10: Strategitorget Hälso- och Sjukvård 2017

4/10: Region Västmanland

6/10: Region Gävleborg

10/10: Vårdvalsnätverket, SKL

12/10: Representanter för läkarutbildningar

13/10: Centern, landstings- och regiongruppledare

20/10: Geriatriskt forum

25/10: Fysioterapi 2017

25/10: Region Kronoberg

26/10: ST-läkare i allmänmedicin i Sörmland

 

 September

4/9: Landstinget i Värmland

7/9: Fysioterapeuterna

7/9: Sophiahemmet

8/9: MPs landstings- och regionråd

8/9: Neuroförbundets kongress

12/9: Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

12/9: SKL nätverk för regionala samverkans- och stödstrukturer

14/9: Referensgruppsmöten med den politiska gruppen samt för patient/brukarföreträdare (Patient- och brukarrådet vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

15/9: ST-dagarna i Allmänmedicin

18/9: Oskarshamn sjukhus

19/9: Region Skåne

21/9: Region Uppsala

22/9: Referensgruppsmöte med hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket

25/9: Referensgruppsmöte med professionerna

26/9: Tandvårdsnätverket på SKL

27-28/9: Nationell primärvårdskonferens

27/9: Landstingens FoU-chefer

 

 Augusti

15/8: Region Halland

22-23/8: Region Norrbotten

29/8: Habiliteringscenter Stockholm Rosenlunds sjukhus

29/8: Ersta Diakoni

30/8: Kullabergs sjukhus, Katrineholm

31/8: Västra Götalandsregionen