U 2015:01 Gymnasieutredningen

 • Parlamentarisk referensgrupp
 • Expertgrupp
 • U 2015:01 Gymnasieutredningen

  U 2015:01 Gymnasieutredningen

  Välkommen till Gymnasieutredningen! Utredningen som leds av Helén Ängmo, särskild utredare, ska bl.a. föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Utredningen ska också lämna förslag som syftar till att gymnasieskolans nationella program vidareutvecklas så att de ger en bred gemensam kunskapsbas.

  Utredningen ska bl.a.

  • se över bestämmelserna om stödåtgärder i gymnasieskolan,
  • analysera och föreslå hur elevens rättighet att läsa de kurser som leder till grundläggande behörighet till högskolan kan stärkas,
  • analysera och föreslå hur alla nationella program i gymnasieskolan kan innefatta ett estetiskt ämne, och
  • analysera om det finns anledning att göra justeringar av det nationella utbudet av program och inriktningar i gymnasieskolan, och i så fall föreslå sådana justeringar.

  Utredaren ska arbeta i dialog med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 31 oktober 2016.