Hur kan energisystemet bidra till ett ambitiöst klimatmål med sikte på 2050?