U 2017:02 Internationaliseringsutredningen

U 2017:02 Internationaliseringsutredningen

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillsätta utredningen Ökad internationalisering av universitet och högskolor, dir. 2017:19. Till särskild utredare utsågs Agneta Bladh. Utredningen tog namnet Internationaliseringsutredningen.

Delbetänkande

Utredningen har överlämnat ett första betänkande till Helene Hellmark Knutsson. Betänkandet En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3, går att ladda ner här.

Slutbetänkande

Utredningen har överlämnat ett slutbetänkande till Helene Hellmark Knutsson. Betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, SOU 2018:78, går att ladda ner här.

Utredningens uppdrag

Utredaren uppdrag har varit i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor bland annat:

• föreslå nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor, som omfattar både utbildnings- och forskningsverksamheten,

• föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning bland annat genom att fler studenter, lärare och forskare studerar eller verkar utomlands och en bättre internationalisering på hemmaplan, och

• föreslå åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bland annat genom en översyn av systemet för anmälnings- och studieavgifter.

Uppdragen att föreslå nya mål och en ny strategi för internationalisering och att föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning redovisades den 31 januari 2018. Uppdraget i övrigt redovisades den 31 oktober 2018.

Följ utredningen på Facebook

Facebook_New_Logo_(2015)_svg