Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet

 • Blogg
 • Underlag och referenser
 • Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet

  Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10)

  Utredningens arbete nu avslutat!

  Vid årsskiftet 2017 avslutas utredningens arbete och medarbetarna på Jämställdhetsmyndigheten tar nu vid. Myndighetens hemsida startar den 8 januari då de flesta medarbetarna också kommer på plats. https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

   

  Lena Ag utsedd till generaldirektör för Jämy

  Regeringen utsåg den 26 oktober Lena Ag till generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten. Lena kommer närmast från organisationen Kvinna till kvinna där hon är  generalsekreterare. Under december månad kommer Lena att tillsammans med cheferna och medarbetare från den administrativa enheten förbereda starten av myndigheten och de övriga medarbetarnas ankomst i januari.

  Under 2017 kommer en organisationskommitté att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning, analys, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område. Kommittén ska genomföra alla förberedelser så att den nya myndigheten kan inleda sin verksamhet den 1 januari 2018.

  För en mer detaljerad beskrivning av uppdraget se direktiv 2016:108 som du hittar här.

  Mer information om uppdraget och hur arbetet fortskrider kommer läggas ut löpande.

  Kommittén bestod av:

  Kerstin Alnebratt (kommittéordförande/särskild utredare)

  Anna Aspegren (sekreterare)

  Magnus Hedenskog (sekreterare)

  Suzanne Gyllenswärd (sekreterare)

  Kristina Hörlyk (sekreterare)

  Anna Ekstedt (sekreterare)