Blogg

Blogg

16 mars 2016

Två månader senare…

Att starta en helt ny myndighet är ett väldigt praktiskt arbete. Det krävs till exempel en lokal och att hitta en sådan var en av de första frågor vi tog tag i när vårt utredargäng på tre personer började jobba den 9 januari.

Myndigheten ska ligga i Göteborg, det har regeringen bestämt, och det avgränsar förstås sökandet. Men vad behöver man egentligen tänka på mer? Tillgänglighet och funktionalitet är självklart men det kan man ju få lite varstans. Samlokalisering med annan verksamhet som Jämställdhetsmyndigheten kan samarbeta med verkade vettigt. Då kan man dela reception, service och mötesrum. Är det dessutom en annan statlig verksamhet underlättar det när det gäller it-system vilket minskar kostander.

Själv har jag ett förflutet där jag jobbat med frågor om storstadsutveckling och förortsområden i Göteborg. Min omedelbara tanke var därför att det vore en poäng om vi kunde hitta en lokal som inte låg i stadskärnan. På 15 minuter med spårvagn från centralen kommer man till både Hjällbo och Vårväderstorget, till Gamlestan tar det bara sex minuter. Och goda kommunikationer är förstås viktigt både för besökare och för dem som ska jobba på myndigheten.

Efter att ha varit i kontakt med såväl Göteborgs stad, Västar Götalandsregionen, privata fastighetsvärdar och Svenska kyrkan inser vi dock att det inte dräller av lediga lokaler. Inte när man har bråttom som vi. Med ett par års framförhållning hade det varit en annan sak. Sökandet pågår men inom en månad hoppas vi vara i hamn med lokalfrågan.

Minst lika utmanande men på ett annat plan är arbetet med att organisera myndighetens verksamhet. Som grundförutsättning angav regeringen i sina direktiv till utredningen att verksamhet från fem andra myndigheter skulle flyttas över till den nya myndigheten. Att besöka dessa verksamheter för att tillsammans hitta former för en överföring som blir bra har varit både imponerande och lärorikt.

Mitt i det arbetet uttalade sig riksdagen i frågan och sa att verksamheten rörande hedersrelaterat våld som görs av Östergötlands länsstyrelse inte ska flyttas. Samtidigt kommer Jämställdhetsmyndigheten att få ett övergripande ansvar för den nationella strategin för att motverka mäns våld mot kvinnor och där är förstås det hedersrelaterade våldet en viktig fråga. Tillsammans med Juno Blom i Östergötland jobbar utredningen därför vidare på att hitta former för samverkan.

Det gör vi förstås också med de fyra andra myndigheterna. Det arbetet kommer att intensifieras under de kommande månaderna när vi tillsammans med de fackliga organisationerna ska försöka ringa in vad som kan bli föremål för det som kallas verksamhetsövergång. Fortsättning följer således även i denna fråga.

Efter att den 1 mars ha lämnat det första underlaget till departementet i form av en första verksamhetsplan och budget för myndigheten, går utredningen nu in i nästa fas. Förutom ovanstående frågor är det i närtid fokus på myndighetens organisering, kommunikation och it. Återkommer med ny rapport om det arbetet.