Underlag och referenser

Underlag och referenser

  • Jämställdhetsutredningen (U 2014:06) hemsida samt betänkande
  • Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10) Skrivelse
  • Uppdrag till Göteborgs universitet att främja genusforskning i Sverige (U2009/7343/UH) Regeringsbeslut
  • Uppdrag till Göteborgs universitet att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (U2014/7490/JÄM) Regeringsbeslut
  • Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet (U2015/09596/UH) Uppdrag 5 kopplad till den nya myndigheten. Länk till regleringsbrev
  • Uppdrag till Uppsala universitet att utveckla och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade relationer (U2011/3826/UH) Regeringsbeslut
  • Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 (S2016/07756/RS) Uppdrag till länsstyrelsen Östergötland inom ap 12 anslag 3.1 kopplat till den nya myndigheten Länk till regleringsbrev
  • Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567) Uppdrag (nr 85) till Länsstyrelsen i Stockholm kopplat till den nya myndigheten Länk till regleringsbrev
  • Förordning om statsbidrag till jämställdhetsprojekt (2006:390) Länk till författning
  • Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering (2005:1089) Länk till författning