Jo 1968:A Miljöforskningsberedningen

 • Beredningens ledamöter
 • Kalendarium
 • Kansli
 • Rapporter
 • Jo 1968:A Miljöforskningsberedningen

  Miljöforskningsberedningen

  Regeringen har under 2012 inrättat Miljöforskningsberedningen (MFB) som en arena för dialog mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Den ska bidra med vetenskaplig kunskap för det miljöpolitiska arbetet och till en klargörande, bred och framåtsyftande debatt inom olika områden. Beredningen utgörs bl.a. av 12 framstående miljöforskare från olika discipliner och kan exempelvis genomföra seminarier samt initiera utredningar och vetenskapliga synteser. Miljöministern är ordförande för beredningen.

  Beredningens första rapport behandlar ejder och andra dykänders minskande populationer i Östersjön.

  Direktiv

  Dir. 2011:67

  Sammanfattning av direktivet

  Miljöforskningsberedningen ska vara en arena för dialog mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Genom att arrangera möten, seminarier och ta initiativ till utredningar ska beredningen bidra med vetenskaplig kunskap för det miljöpolitiska arbetet samt till en klargörande debatt inom olika områden.