Beredningens ledamöter

Lena Ek

Miljöminister och beredningens ordförande

Christian Azar

031-7723132
christian.azar@chalmers.se

Professor i hållbar energi- och materialsystem på Chalmers Tekniska Högskola

Göran Finnveden

08-790 73 18
goran.finnveden@abe.kth.se

Vice-rektor för hållbar utveckling på KTH, Professor i Miljöstrategisk analys

Kerstin Johannesson

031-786 96 11
kerstin.johannesson@bioenv.gu.se

Professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet

Olof Johansson-Stenman

031-786 25 38
076-823 09 56
olof.johansson@economics.gu.se

Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Anna Ledin

08-775 40 15
0703-23 40 15
anna.ledin@formas.se

Professor i vattenreningsteknik på KTH.

John Munthe

031-725 62 56
john.munthe@ivl.se

Forskningschef vid IVL Svenska Miljöinstitutet

Annika E Nilsson

08-674 73 31
annika.nilsson@sei.se

Senior Research Fellow vid SEI (Stockholm Environment Institute). Expertområde: Kunskapsproduktion, lärande, arktis och kommunikation

Annika Nordin

076-764 59 18
annika.nordin@slu.se

Professor i skoglig ekofysiologi vid Umeå Plant Science Centre, SLU. Programchef för Mistras program Future Forest

Johan Rockström

08-674 72 00
070-825 95 60
johan.rockstrom@stockholmresilience.se

Chef för Stockholm Resilience Center, professor i naturresurshushållning

Henrik Smith

046-222 93 79
0709-782 056
henrik.smith@biol.lu.se

Professor i Zooekologi vid Lunds Universitet och föreståndare för detta universitets centrum för miljö- och klimatforskning

Sverker Sörlin

070-545 25 26
sorlin@kth.se

Professor i miljöhistoria

Marie Vahter

08-524 487 540
070-540 75 40
marie.vahter@ki.se

Professor i miljömedicinsk toxikologi vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet