Kalendarium

Kalendarium

2013

12 november

Seminarium om havsförsurning
Under senare år har havsförsurningen börjat framträda som ett allt större hot mot det marina livet. Allvaret understryks i ett antal vetenskapliga rapporter. Men vad är havsförsurning? Vad beror den på och vilka effekter kan den få? Miljöforskningsberedningen erbjuder nu en diskussion mellan beslutsfattare och forskare om detta miljöproblem vid ett seminarium den 12 november kl. 13.00 – 16.30.
Anmälan görs till oskar.nielsen@regeringskansliet.se
Inbjudan finns att ladda ner till höger.

5 mars 2013

Seminarium om ekosystemtjänster tillsammans med Utredningen om synliggörande av ekosystemtjänster. För mer information se Inbjudan.

28 februari 2013

Möte med Miljöforskningsberedningen. Tematisk diskussion om kemikalier och Färdplan 2050. Den senare med särskilt fokus på konsekvenser för den svenska skogen.

2012

13 december 2012

Möte med Miljöforskningsberedningen. Tematisk diskussion kring bl.a. så kallade ”tipping point”.

29 november 2012

Seminarium om miljöpolitikens spelplan
”Miljöforskningsberedningen och den nyligen tillsatta utredningen om ekosystemtjänster arrangerar tillsammans ett seminarium om ekosystemtjänster den 5 mars 2013. Syftet med seminariet är att ha en djuplodande diskussion, i en begränsad krets, om olika aspekter av ekosystemtjänster. Vad finns det för möjligheter och risker med detta begrepp? Vad kan vi vinna med att försöka värdera ekosystemtjänster? Vilka åtgärder ska utredningen föreslå? Hur kan kunskapsunderlaget ökas? Dessa och andra grundläggande frågor kommer att läggas på bordet för en allsidig diskussion.”